Podržite rad portala Beograd.news

Share Button

Na kvalitetan rad medija u 21. veku utiče pre svega samostalnost uredništva u odabiru onoga što će se prenositi čitalaštvu. Onog trenutka kad bilo koji medij sklopi ozbiljan aranžman sa velikim oglašivačem prestaje da postoji samostalnost u pravom značenju te reči, i uvek taj finansijski momenat ima važnu ulogu prilikom odlučivanja o sadržajima koje medij prenosi.

\r\n

Beograd.news je portal pokrenut sa ciljem da sačuva svoju nezavisnost i sa jasnom željom da javnost informiše objekitvno, bez ikakvih uticaja sa strane. Da bi to moglo da se sprovede u delo, neophodna nam je finansijska podrška. Svesni teškog materijalnog položaja čitalaca izabrali smo opciju da svi sadržaji zauvek budu dostupni bez ikakve registracije ili članarine, ali smo prinuđeni da pozovemo ljude koji su u mogućnosti da pomognu funkcionisanje portala. Pomoći možete na dva načina: uplatom donacije putem PayPal-a ili na dinarski račun. Visinu donacije određujete sami, u skladu sa sopstvenim mogućnostima, i možete odabrati da ona bude anonimna ili javna. Spisak donatora biće uvek dostupan na posebnoj stranici portala.

\r\n

Za sve detalje oko podrške portalu možete nas kontaktirati preko stranice za kontakt ili putem e-maila.