Počinje obuka za profesionalne upravnike zgrada

Obuka za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada počeće danas u Privrednoj komori Srbije za prvih 110 polazanika.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

„Polaganje ispita bi trebalo da bude u poslednjoj nedelji juna, tako da bismo u julu mogli da imamo prve profesionalne upravnike“, rekla je direktorka Centra za edukaciju PKS Mirjana Kovačević.

Obuka će početi u sedištu PKS, u Resavskoj ulici u Beogradu, i trajaće sedam dana.

„Predviđeno je 50 školskih časova tokom sedam dana, tako što će šest dana polaznici raditi po sedam časova, a sedmog dana će imati osam časova“, navela je ona.

Kako kaže, obuka ne samo da će spremiti polaznike za ispit već će im dati i dovoljno informacija i praktičnih vežbi da mogu kvalitetno da obavljaju ovaj posao.

Teme obuke su: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski apekti upravljanja zgradom, karateristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija.

Kovačević je rekla da je zakonom predviđeno da se najmanje dva puta godišnje organizuju obuke i ispiti za sticanje licenci.

Fizičko lice da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika treba da ima najmanje srednju četvorogodišnju školu, položen ispit i licencu, kao i da bude upisano u registar koji vodi PKS, a u koji se ne može upisati osuđivano lice za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.

Neke zemlje u okruženju su uvele profesinalno upravljanje kao obavezno, dok je kod nas to na dobrovoljnom principu, što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom.

U zgradama koje ni na koji način ne reaguju na zakonske obaveze, lokalna samouprava će po prijavi inspektora ili bilo kog vlasnika stana u toj zgradi svojim rešenjem da imenuje prinudnog profesionalnog upravnika.

Prema zakonu registar profesionalnih upravnika i registar stambenih zajednica treba da budu uspostavljeni do 1. januara 2018. godine odnosno 12 meseci nakon stupanja na snagu Zakona o stanovanju.

Usluge profesionalnih upravnika će biti dostupne 24 sata i to sedam dana u nedelji, tako da će stanari uvek moći da prijave bilo koji kvar u zgradi ili problem, na primer buke ili remećenja kućnog reda.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika primenjuje se od 6. maja ove godine, a njime se uređuju: program ispita, teme i oblasti i način polaganja, kriterijumi za sticanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, kao i sadržina registra profesionalnih upravnika, u skladu sa odredbama Zakona.

Kategorije
Beograd News

Diplomirani novinar bez dlake na jeziku. Nepristrasna, visprena, elokventna, ali trenutno sputana da to i iskoristi.
beogradnews @ facebook
Facebook Pagelike Widget
BeoGraDNEWS PARTNERI

Povezani tekstovi